‘God grunn til bekymring’: Hva BitMEX-tiltalen betyr for DeFi og Bitcoin, Feat. Stephen Palley og Preston Byrne

8. Oktober 2020 Aus Von admin

Crypto juridiske eksperter blir med for å diskutere den amerikanske regjeringens sak mot BitMEX og dens implikasjoner for det bredere økosystemet.

I dag på kort fortelling:

  • Markedsreaksjon på pres. Trump-kontrakt COVID-19
  • Subpar september-stillingsrapport
  • Desentraliserte børser har tredje rett 100% + vekstmåned

Vår hoveddiskusjon utforsker konsekvensene av de siste BitMEX-kostnadene.

I går ble BitMEX målrettet mot både sivile og kriminelle klager, hvor CTO ble arrestert for brudd på bankhemmelighetsloven.

I denne samtalen snakker NLW med krypto juridiske eksperter Stephen Palley og Preston Byrne for å diskutere:

  • Kostnadene
  • Hvor lenge denne etterforskningen har vært i arbeid
  • Om det var noe overraskende for juridiske eksperter
  • Hvorfor kriminelle klager representerer en opptrapping av håndhevelsen
  • Om det er implikasjoner for andre næringsområder, spesielt desentralisert økonomi